zomernota 2016
PCPortal

Inleiding

In dit deel laten we zien welke ontwikkelingen we zien in het huidig begrotingsjaar en hoe de nieuwe meerjarenbegroting er uit komt te zien. Het startpunt is de Stadsbegroting 2016-2019, aangevuld met de besluitvorming in de afgelopen periode.
De financiële ontwikkelingen onderscheiden we in een aantal categorieën. Deze categorieën vormen de hoofdindeling op basis waarvan de verschillende onderdelen worden toegelicht in deze paragraaf.

bedragen * € 1.000,- 

2016

2017

2018

2019

2020

Stadsbegroting 2016 - 2019

0

0

0

0

0

Andere besluiten

0

0

0

0

0

Beginstand Zomernota 2016

0

0

0

0

0

Ontwikkeling algemene middelen

1.691

5.616

8.344

10.018

9.532

Nieuw beleid

-626

-1.536

-1.841

-1.628

-2.087

Vluchtelingen 2016-2017

0

0

BUIG

-4.398

-2.903

-3.704

-3.405

-3.205

Bestaand beleid programma's

-1.539

-1.080

-1.043

-1.879

-1.261

Financieel beeld

-4.872

97

1.756

3.106

2.979