zomernota 2016
PCPortal

Inleiding

Op 11 mei j.l. is de nieuwe kadernota risicomanagement, weerstandsvermogen en financiële kengetallen aangenomen. Bij de behandeling is de motie aangenomen om in de Zomernota inzicht te geven in zowel de oude als de nieuwe systematiek.
Hoewel het ongebruikelijk is om in de zomernota inzicht te geven in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen en risico's nemen we de motie ter harte en zullen in dit deel een doorkijk geven gebaseerd op de oude en nieuwe kadernota. We gaan hierbij overigens uit van de risico inventarisatie bij de Stadsrekening 2015; een actualisatie hiervan is voorzien in het najaar bij de Stadsbegroting 2017.
Voordat we de doorkijk presenteren, gaan we eerst in op een aantal claims dat ten laste van de saldireserve wordt gebracht en de consequenties van de wijziging van de BBV regels.