zomernota 2016
PCPortal

Bezuinigingsprogramma

Voortgangsoverzicht

Onderstaande tabel laat zien dat we per januari 2016 als gemeente van een totale taakstelling van vele tientallen miljoenen nog een bedrag hebben in te vullen van meerjarig €10 miljoen.

Bedragen * € 1.000,-

2016

2017

2018

2019

2019

Totaal van alle opgaven, vanaf 1 jan 2010 tot 1 jan  2015

73.199

76.835

77.167

77.167

77.167

Gereed voor 1 januari 2015

52.172

52.437

52.598

52.598

52.598

Gereed gemeld in 2015

13.500

14.259

14.279

14.279

14.279

Opgave per 1 januari 2016

7.527

10.139

10.290

10.290

10.290

Bij de zomernota 2016 melden we de volgende posten gereed, waardoor het resterend bedrag aan in te vullen bezuinigingen daalt tot structureel 6,7 miljoen en in 2016 €2,4 miljoen

gereed gemeld in 2016; bedragen * € 1.000,-

2016

2017

2018

2019

2020

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

566

Bezuin organisatie - I & A

Organisatie

582

0

Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

334

0

Bezuin organisatie - Programma en lijnmanagement

Organisatie

180

320

320

320

320

Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

140

Contributie Stadsregio vanaf 2015

CCC

330

330

330

330

330

PN 2014 - stelpost Progr Onderwijs - restant

Onderwijs

1.700

1.700

1.700

1.700

1700

Vermindering inhuur - aandeel W&I vanaf 2015

Organisatie

496

496

496

496

496

Totaal gereed gemeld in 2016

4.328

2.846

2.846

2.846

2.846

Als verlies genomen bij Zomernota 2016

2016

2017

2018

2019

2020

Coalitieakk '14 - veiligheid deregulering en minder admin

Veiligheid

150

150

150

Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN

Openb. Ruimte

200

200

Geen nieuwe projecten Verleden Verbeeld

CCC

70

70

70

70

70

Minimaliseren monumentenbeleid vanaf 2015

CCC

70

70

70

70

70

Vermindering inhuur - aandeel W&I vanaf 2015

Organisatie

450

450

450

450

450

Totaal Als verlies genomen bij Zomernota 2016

790

790

740

740

740

Openstaande bezuinigingsopgave

De openstaande bezuinigingsopgave bestaat uit de volgende posten:

Niet gereed; bedragen * € 1.000,-

Programma

2016

2017

2018

2019

2020

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase

Duurzaamheid

150

150

150

150

150

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase 2015

Stedelijke ontwik.

100

100

100

100

100

Bezuin organisatie - Beleid

Organisatie

140

140

140

140

140

Bezuin organisatie - BJC

Organisatie

57

101

101

101

101

Bezuin organisatie - Communicatie

Organisatie

294

294

294

294

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

869

869

869

869

Bezuin organisatie - I & A

Organisatie

785

947

947

947

Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

512

512

512

512

Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

280

280

280

280

Bezuin organisatie - Stroomlijnen (samenv.  O-14 + O-18)

Organisatie

596

435

435

435

Bezuin organisatie - vermindering beleidscapaciteit

Organisatie

160

200

200

200

200

Bundelen Leerplicht en RMC/jongerenloket

Onderwijs

100

100

100

100

100

Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN

Openbare Ruimte

300

300

500

500

500

Geen nieuw beleid mobiliteit, deel 2

Mobiliteit

77

77

77

77

77

PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire dnst, Vastgoed & acc.

Sport en Accom.

500

800

800

800

800

PN 2014 - stelpost  Ondersteuning Jeugd

Zorg & Welzijn

0

285

285

285

285

Sobere ondersteuning Raad en College - restant

Bestuur & Middelen

200

200

200

200

200

Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen

Zorg & Welzijn

100

100

100

100

100

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

25

25

25

25

25

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ

Zorg & Welzijn

0

89

89

89

89

Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik

Ink.  Armoedebstr.

50

50

50

50

50

Zomernota 2015- extra bezuiniging op inhuur

Organisatie

500

500

500

500

500

Totaal Niet gereed

2.459

6.553

6.754

6.754

6754

De nog openstaande bezuinigingen worden naar verwachting gedurende het jaar ingevuld door de organisatie. Echter extra aandacht vraagt de “Extra bezuiniging op inhuur” structureel € 0,5 miljoen. Het is ons zo als eerder gemeld niet gelukt deze op een specifiek onderdeel in te vullen. Om deze alsnog te realiseren, wordt deze over alle afdelingen verdeeld.