zomernota 2016
PCPortal

Technische begrotingswijziging

Uw raad stuurt per programma op het totaal aan lasten en baten. Onze inzet is ervoor te zorgen dat de ramingen op die niveaus op orde blijven, zodat het juiste lasten- en baten niveau door uw raad is geautoriseerd (rechtmatigheidsprincipe). Bij deze Zomernota stellen we een aantal technische aanpassingen (BW-1480) voor (zie onderstaande tabel). Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect.

Technische wijziging * € 1.000,-

Baten

Lasten

2016
Totaal

Baten

Lasten

2017
Totaal

Baten

Lasten

2018
Totaal

Baten

Lasten

2019
Totaal

Baten

Lasten

2020
Totaal

Bestuur en Middelen

EDIC bdg.v Ext.Betrek.n EC

50 v

50 v

50 v

50 v

Jongerenparticipatie

40 v

40 v

40 v

40 v

40 v

40 v

40 v

40 v

40 v

40 v

Budget stroomlijnen

Taakstelling minder leidinggevenden

Totaal Bestuur en Middelen

90 v

90 v

90 v

90 v

40 v

40 v

40 v

40 v

40 v

40 v

Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

Natuurmuseum Invulling stelpost

20 v

20 n

 0

20 v

20 n

Giro 2016 

95 v

95 n

 0

Prov. Subs. Molens bijdr molens

6 v

6 n

 0

Vrede van Nijmegen penning

55 v

55 n

 0

Oranjestichting 

1 v

1 v

1 v

1 v

1 v

1 v

1 v

1 v

Totaal Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

176 v

176 n

 0

20 v

19 n

1 v

1 v

1 v

1 v

1 v

1 v

1 v

Duurzaamheid

Natuurmuseum Invulling stelpost

Lagere bossenbijdragen

13 n

13 v

 0

13 n

13 v

0 v

13 n

13 v

 0

13 n

13 v

 0

13 n

13 v

 0

Totaal Duurzaamheid

13 n

13 v

 0

13 n

13 v

0 v

13 n

13 v

 0

13 n

13 v

 0

13 n

13 v

 0

Economie en Werk

EDIC bdg.v Ext.Betrek.n EC

0 v

50 n

50 n

0 v

50 n

50 n

EC Offens.Binnenstad12-15

45 v

45 n

 0

0 v

0 n

 0

Econom. Innovatie Agenda

53 v

53 n

 0

53 v

53 n

 0

Totaal Economie en Werk

98 v

148 n

50 n

53 v

103 n

50 n

Grondbeleid

aanpassing naar VGP januari 2016

70.383v

70.383n

Totaal grondbeleid

70.383v

70.383n

Inkomen & Armoedebestrijding

Schuldhulpverlening

23 n

23 v

 0

23 n

23 v

 0

23 n

23 v

 0

23 n

23 v

 0

23 n

23 v

 0

Totaal Inkomen & Armoedebestrijding

23 n

23 v

 0

23 n

23 v

 0

23 n

23 v

 0

23 n

23 v

 0

23 n

23 v

 0

Mobiliteit

Subsidie KAR VRI's

225 v

225 n

 0

Gehandicaptenkaart

31 n

31 v

 0

31 n

31 v

 0

31 n

31 v

 0

31 n

31 v

 0

31 n

31 v

 0

Straatcoaches veiligheid

0 v

503 v

503 v

Betaald parkeren koopzondag

35 v

35 n

 0

35 v

35 n

 0

35 v

35 n

 0

35 v

35 n

 0

35 v

35 n

 0

Subsidie Dyn.Busstation CS

50 v

50 n

 0

Totaal Mobiliteit

279 v

224 v

503 v

4 v

4 n

 0

4 v

4 n

 0

4 v

4 n

 0

4 v

4 n

 0

Onderwijs

Taakstelling Onderwijs

0 v

0 n

 0

0 v

285 v

285 v

0 v

285 v

285 v

0 v

285 v

285 v

0 v

285 v

285 v

Rijksbijdr RMC

7 v

7 n

 0

7 v

7 n

 0

7 v

7 n

 0

7 v

7 n

 0

7 v

7 n

 0

Rijksbijdr OAB

2.699 v

2.699 n

 0

Rijksbijdr VE

363 v

363 n

 0

363 v

363 n

 0

363 v

363 n

 0

363 v

363 n

 0

363 v

363 n

 0

Leerplicht

12 n

0 n

12 n

12 n

0 n

12 n

12 n

0 n

12 n

12 n

0 n

12 n

12 n

0 n

12 n

Totaal Onderwijs

3.056 v

3.068 n

12 n

357 v

84 n

273 v

357 v

84 n

273 v

357 v

84 n

273 v

357 v

84 n

273 v

Openbare ruimte

Straatcoaches veiligheid

0 v

237 v

237 v

Inv.bezuinigingstaakst.Marn

300 v

300 n

 0

300 v

300 n

 0

300 v

300 n

 0

300 v

300 n

 0

300 v

300 n

 0

Overheveling objecten OR-VSA

0 v

35 v

35 v

0 v

35 v

35 v

0 v

35 v

35 v

0 v

35 v

35 v

0 v

35 v

35 v

Herverd.budgetten IBOR

1.425 v

1.425 n

 0

Raming afvalstoffenheffing

107 v

107 n

 0

107 v

107 n

 0

107 v

107 n

 0

107 v

107 n

 0

107 v

107 n

 0

Totaal Openbare ruimte

1.832 v

1.560 n

272 v

407 v

372 n

35 v

407 v

372 n

35 v

407 v

372 n

35 v

407 v

372 n

35 v

Sport en Accommodaties

Opheffen verrekening JC Zwanenveld

32 n

0 n

32 n

32 n

0 n

32 n

32 n

0 n

32 n

32 n

0 n

32 n

32 n

0 n

32 n

Aanpassing Huurcontract Lindenberg

60 n

60 v

 0

60 n

60 v

 0

60 n

60 v

 0

60 n

60 v

 0

60 n

60 v

 0

Opheffen int.verr.Sportservicestaat

38 v

38 n

 0

38 v

38 n

 0

38 v

38 n

 0

38 v

38 n

 0

38 v

38 n

 0

Overheveling objecten OR-VSA

0 v

35 n

35 n

0 v

35 n

35 n

0 v

35 n

35 n

0 v

35 n

35 n

0 v

35 n

35 n

Totaal Sport en Accommodaties

54 n

13 n

67 n

54 n

13 n

67 n

54 n

13 n

67 n

54 n

13 n

67 n

54 n

13 n

67 n

Veiligheid

Straatcoaches veiligheid

0 v

740 n

740 n

Formatie receptionist VRGZ

0 v

0 n

 0

Totaal Veiligheid

0 v

740 n

740 n

Wijkontwikkeling

Oranjestichting 

0 v

0 n

 0

0 v

1 n

1 n

0 v

1 n

1 n

0 v

1 n

1 n

0 v

1 n

1 n

Leerplicht

0 v

12 v

12 v

0 v

12 v

12 v

0 v

12 v

12 v

0 v

12 v

12 v

0 v

12 v

12 v

Totaal Wijkontwikkeling

0 v

12 v

12 v

0 v

11 v

11 v

0 v

11 v

11 v

0 v

11 v

11 v

0 v

11 v

11 v

Zorg en Welzijn

Rijksbijdr Med Her. Behandeling

86 v

86 n

 0

Rijksbijdr COA

664 v

664 n

 0

Regiobijdr MO/OGGZ/VB

17 n

17 v

 0

Knelpunten 

0 v

0 n

 0

Taakstelling Onderwijs

0 v

0 n

 0

0 v

285 n

285 n

0 v

285 n

285 n

0 v

285 n

285 n

0 v

285 n

285 n

Regiobijdr ICT SWT

56 v

56 n

 0

40 v

40 n

 0

40 v

40 n

 0

0 v

0 n

 0

0 v

0 n

 0

Regiobijdrage transities

136 v

136 n

 0

Aframen interne doorbelasting

0 v

0 n

 0

Aanp OMBD Transitie Jeugdzorg O071

125 v

125 n

 0

Reg. Netsourcing,VR eindred. CJG

75 v

75 n

 0

Jongerenparticipatie

0 v

40 n

40 n

0 v

40 n

40 n

0 v

40 n

40 n

0 v

40 n

40 n

0 v

40 n

40 n

Opheffen verrekening JC Zwanenveld

0 v

32 v

32 v

0 v

32 v

32 v

0 v

32 v

32 v

0 v

32 v

32 v

0 v

32 v

32 v

Opheffen int.verr.JC Zwanenveld

0 v

32 n

32 n

0 v

32 n

32 n

0 v

32 n

32 n

0 v

32 n

32 n

0 v

32 n

32 n

Totaal Zorg en Welzijn

1.125 v

1.165 n

40 n

40 v

365 n

325 n

40 v

365 n

325 n

0 v

325 n

325 n

0 v

325 n

325 n

Totaal 

76.859v

76.859n

 0

792 v

792 n

 0

718 v

718 n

 0

679 v

679 n

 0

679 v

679 n

 0