zomernota 2016
PCPortal

Financiele effecten en investeringen

Duurzame stad

programma

2016

2017

2018

2019

2020

Programmabegroting

C7. Verduurzaming gemeentelijke energiecontract

Duurzaamheid

-125

-125

-230

Totaal programmabegroting

-125

-125

-230

Programmabegroting

Verduurzaming gemeentelijke energiecontract
We willen het gemeentelijke energie verbruik zoveel mogelijk uit duurzame bronnen uit de regio betrekken. Met de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen bereiden we een aanbesteding voor die dit mogelijk gaat maken. Het nieuwe energiecontract kan pas ingaan vanaf 1 januari 2018 omdat ons huidige contract nog tot dat moment loopt vandaar dat de claim is opgevoerd vanaf dat jaar.
De claim loopt op doordat we de duurzame elektriciteit in de regio willen inkopen. Dit is duurder dan elektriciteit van verder weg. Helaas is er in onze regio in 2018 onvoldoende elektriciteit beschikbaar is. In 2020 is er naar verwachting wel voldoende beschikbaar, vandaar dat vanaf dat jaar de claim hoger is.
Het betreft overigens het gemeentelijk energieverbruik voor alle activiteiten: dus bijvoorbeeld de straatverlichting, wijkaccommodaties en gemeentelijke kantoorpanden. De – structurele - meerkosten zullen € 125.000 bedragen vanaf 2018 en vanaf 2020 € 230.000.