zomernota 2016
PCPortal

Financiele effecten en investeringen

Zorgzame stad; bedragen * € 1.000,-

programma

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

Programmabegroting

C14. Project veilige wijken

Veiligheid

-80

-160

-160

-160

Totaal programmabegroting

-80

-160

-160

-160

Investeringen

I17. Renovatie of nieuwbouw van De Hulsen

Zorg en Welzijn

pm

Totaal investeringen

Programmabegroting
Project veilige wijken
De extra middelen voor de Veiliger Wijkteams is een investering die in het Beleidskader Integrale Veiligheid 2016-2018 reeds aangekondigd is ter versterking van onze kerntaak ten aanzien van het toezicht op straat en als p.m.-post op de programmabegroting is opgevoerd. Hiervoor zijn extra FTE’s nodig. Zonder te schrappen in onze kerntaken voor lokaal veiligheidsbeleid kunnen we dit niet met de huidige middelen uitvoeren. De benodigde middelen bedragen € 80.000 in 2017 en 160.000,- structureel vanaf 2018.

Investeringen
Renovatie of nieuwbouw van De Hulsen
Iriszorg wil graag de voorziening voor maatschappelijke opvang de Hulsen renoveren of nieuwbouw plegen voor deze functie. Vanuit de gemeente willen we hieraan bijdragen. Op dit moment worden de mogelijkheden door Iriszorg onderzocht. Mede afhankelijk van de resultaten van het onderzoek willen we de manier waarop wij bijdragen vormgegeven, dit kan door bijvoorbeeld mede-investering of garantstelling.