zomernota 2016
PCPortal

Opgave

De binnenstad van Nijmegen bestaat uit het gebied tussen de singels, Waalkade en het spoor. Er wonen ruim 10.000 mensen en er zijn meer dan 14.000 mensen in diverse sectoren werkzaam. De binnenstad  kan rekenen op jaarlijks ruim 13 miljoen bezoekers en vormt de top van het winkel- en uitgaansaanbod in de regio. De binnenstad kent een rijk aanbod aan cultuur- en cultuurhistorie en herbergt een breed scala aan  functies. De binnenstad is van belang voor de Nijmeegse economie, omdat een aantrekkelijke binnenstad bijdraagt aan een positieve uitstraling van de stad en een belangrijke vestigingsfactor is voor bewoners en bedrijven. We zetten daarom in op het sterker en nog aantrekkelijker maken van de binnenstad.

De bezoeker komt naar de binnenstad omdat daar wat te beleven valt. Detailhandel is en blijft de belangrijkste trekker van de binnenstad maar ook andere sectoren doen het steeds beter. De bezoeker maakt ook gebruik van het aanbod aan horeca, cultuur, evenementen en de markt. De binnenstad weet zich aan te passen aan veranderingen in de maatschappij en wij willen dit veranderingsproces zoveel mogelijk ondersteunen.  
We hebben daarvoor een Agenda voor de Binnenstad opgesteld, waarin een breed scala aan projecten wordt gepresenteerd. We werken bij de uitvoering langs drie pijlers:

  • Versterken van aanbod en ambiance in de binnenstad.
  • Ondersteunen van het transformatieproces  van  ‘place to buy ‘ naar  ‘place to meet ‘.
  • Aanpak van de leegstand.

Naast de agenda hebben we de visie  ‘Binnenstad van de toekomst‘ vastgesteld. In deze visie zijn aan de hand van een weerbaarheidsanalyse sterke en kwetsbare gebieden in de binnenstad in beeld gebracht en hebben we een 14-punten aanpak voor leegstand gepresenteerd. Deze aanpak is nu in uitvoering.  

Tot slot is de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad middels de raadsmotie ‘Ruimte voor voetgangers, fiets en consument’ in onderzoek.